BIBLIOGRAFIJA

Gotovo su sva djela Pavlinovićeva mješavina književnih i povijesnih elemenata, pa ih je nemoguće razgraničiti. Zbog toga ćemo spomenuti poseban rad o tome (J. Ravlić: Bibliografija NI. Pavlinovića, Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. 8. Zadar, 1961. str. 427-456), a ovdje ćemo spomenuti sve one koji pripadaju književnosti ili pak sadržavaju više takvih elemenata.

GLAVNA IZDANJA DJELA MIHOVILA PAVLINOVIĆA

Odgovor iz Dalmacije grofu Borelliju, državnom viećniku u Beču o pitanju hrvatskom. Pozor 1/1860. br. 39-J40.

Besieda na stogodni izhodnji dan otca Andrije Kačića piesnika i učitelja pučkog, izrekao u crkvi malobratjanika u Makarskoj svećenik M. P. Glasnik Dalmatinski, 13/1861, br. 4.

Piši kako puk govori. Narodni list, Zadar, 1/1862. br. 7. prilog 36. &127;O potrebi poštivanja naredbe o hrvatskom jeziku na sudu]. Narodni list, Zadar, 1/1862. br. 43. prilog 219.

Dvie književnosti u jednom jeziku jali piši kako puk govori. Narodni list, Zadar, 1/1862. br. 23. prilog 115; br. 25. prilog 125-126; br. 27. prilog 136.

Govor P. Mihovila Pavlinovića, rečen dne 30. rujna u narodnoj čitaonici spljetskoj na slavi godovnoj S. Jerolima dalmatinskoga, njezina odvjetnika i tisućoljetnoj sv. Ćirila i Metoda slavjanskih apostolah. Narodni list, Zadar, 2/1863. br. 81. prilog 83; br. 85. Pod istim naslovom u: Pozor, 4/1863, br. 235. str. 938-939; br. 236; br. 240; br. 242.

Ognjišar. Pjesma Mihovila Pavlinovića. Zadar, 1865.

Narodne pjesme, Zadar, Matica dalmatinska, 1865. (Uredili M. Pavlinović i I. Danilo)

Kotari i župnikovanja. Spjevao Miho Pavlinović. Zadar, 1867.

Misli o prevodima. Sabrao M. P. Narodni list, Zadar, 10/1871. br. 49, 51, 53, 59, 61, 63.

Pjesme i besjede. Mihovila Pavlinovića god. 1860-72. Zadar, 1873.

Različiti spisi Mihovila Pavlinovića god. 1869-74. Zadar, 1875.

Pučki spisi. Mihovila Pavlinovića. Zadar, 1876.

Hrvatski razgovori pisa Mihovio Pavlinović. Zadar, 1877.

Misao Hrvatska i misao Srbska u Dalmaciji od godine 1848 do godine 1882. Sabrao Mihovio Pavlinović. Zadar, 1882.

Hrvatski razmišljaji. Zadar, 1884.

O jezikovnom pitanju. Naša sloga, 17/1886. br. 12.

Puti. (Godine 1867-75) Mihovila Pavlinovića. Zadar, 1888.

Iz književne ostavštine M. P. Po Bosni. Iskra, Zadar, 1/1891. br. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Pismo M. Pavlinovića o hrvatskom pravopisu. U Podgori, na Jurjevdan 1871. Vienac, Zagreb, 24/1892. br. 40.

Narodna pjesmarica. Zadar, Matica dalmatinska, 1902. (Predgovor M. Pavlinović).

VAŽNIJA LITERATURA O MIHOVILU PAVLINOVIĆU

Stjepan Ivićević: Predgovor. Glasnik dalmatinski, 14/1862. br. 31, 32-33.

A. Šenoa: Pjesme i besjede Mihovila Pavlinovića. God. 1860-72. Zadar. Obzor, 3/1873. br. 209. [Preštampano iz Vienca 1873. br. 36].

Kosta Vojnović: Mihovio Pavlinović. Životopis nacrtao Dr. K. V. Vienac, Zagreb, 7/1875, br. 27.

Petar Tomić: Hrvatski razgovori . . . Primorac, 5/1877. br. 44-48.

Josip Miškatović: Pavlinović i Starčević. Agramer Zeitung, 60/1885. br. 36. [Potpisan]: C

Marin Sabić: Mihovio Pavlinović, pjesnik. Iskra. 3/1886 br. 18, br. 20. nesvršeno br. 20.

J. J. Strossmayer: Za spomenik Mihovilu Pavlinoviću. Poslanica preuzvišenoga biskupa Strossmayera obćinskom upraviteljstvu Makarske. Narodni list, 26/1887. br. 58. [Pod istim naslovom]: Obzor, 28/1887. br. 169. str. 1-2.

J. J. Strossmayer: Strossmayer o Pavlinoviću. Smotra, Zagreb, 1887. sv. 7. str. 417-420.

I. M. [Ivan Milićević]: U smrt don Mihovila Pavlinovića, koji je ispustio svoj veliki duh 18. svibnja 1887. Iz Hercegovine, 21. svibnja 1887. Glas Hercegovca, 21. svibnja u 1887. br. 21.

Kosta Vojnović: +Mihovio Pavlinović. Obzor, 28/1887. br. 114 i 115.

H. Badalić: M. Pavlinović. Narodni list, 1887. br. 51. Vienac, Zagreb 1887. br. 22.

Sava Bjelanović: Post funera. Srpski list 8/1887 br 19.

Don M. Pavlinović. Glas Hercegevca, 4/1887. br. 21, 22.

Don M. Pavlinović, Narodne novine, 53/1887. br. 114.

Franjo Vilhar: Tužaljka. Prigodom smrti Mihovila Pavlinovića. Spjevao i za muški zbor glasbotvorio. Vienac, Zagreb 19/1887. br 25. [Note].

Frane Butić: Spomenik Pavlinoviću. Katolička Dalmacija, 21/1890. br. 53.

Nikola Šimić: Književna ostavština M. Pavlinovića. Iskra, Zadar 1/1891. br. 2.

Dinko Politeo: Pokojni Pavlinović, neodvišnjaci i pravaši. Jedinstvo, 1/1894. br. 48; 2/1895. br. 39.

D. M. Pavlinović i Ljubiša. Dubrovnik, 7/1898. br. 17. str. 2.

Sime Urlić: Nešto o jeziku M. Pavlinovića. Glasnik Matice dalmatinske, 3/1903-4. sv. 3.

A. Petravić: Razvitak pjesništva u Dalmaciji od početka 19. v. do smrti Pavlinovića i Despota. Studije i portreti, I. Zagreb, 1905.

Nikola Andrić: Sabirači Matičinih hrvatskih narodnih pjesama.. Glas Matice hrvatske, 3/1908, br. 13, 16/17, 19, 20.

Đuro Šurmin: Pisma Miha Pavlinovića. Obzor, 50/1909. br. 215.

Marin Stojković: Iz naroda za narod. Narodni list, 51/1912. Jubilarni broj 61.

Petar- Karlić: Matica dalmatinska, dio I-III. Zadar, 1913.

Franjo Ivanišević: Mihovio Pavlinović - prigodom 30-godišnjice njegove smrti. Split, 1917.

Vinko Kisić: Politički pregledi Mihovila Pavlinovića. Hrvatska njiva, 1/1919. br. 24.

Dragutin Prohaska: Pregled hrvatske i srpske književnosti I (do. realizma 1880.) Zagreb, 1919. str. 179.

Ivo Dellale: "Nek se živi uz mrtve prislone", Novo doba, 6/1923.. br. 192.

Marin Pavlinović: Publicističko-žurnalistički rad Mihovila Pavlinovića. Hrvatska revija, 1925. br. 7 i 8.

Marin Pavlinović: Studije eseji i prikazi. Zagreb, 1930. v8 str. 170.

Marin Pavlinović: Fragmenti iz preporoda u Dalmaciji (uz šest neobjelodanjenih pisama Stj. Ljubiše Pavlinoviću) Misao,. Beograd, 30/1930. sv. 5-6 str. 368-378.

Đ. Vilović: Nepublicirana historička pisma M. Pavlinovića. Obzor, . 1930. br. 78.

Tin Ujević: Prsten obzorja. Jadranska pošta, 6/1930. br. 82.

Marin Pavlinović: Pavlinović i hrvatski kolovođa (odlomak studije) Savremenik, 24!1931. br. 5. str. l.

Marin Pavlinović: Iz korespondencije dubrovačkih političara s . M. Pavlinovićem. Rešetarov zbornik, 1931.

M. Čović: Pavlinovićevo mišljenje o narodnoj književnosti. Selo i grad, 3/1931. str. 162-163.

Marin Pavlinović: Posljedni dani Mihovila Pavlinovića. Hrvatska smotra, 1/1933. br. 10.

M. Perković: Kako su pred 60 godina hrvatski pisci njegovali jezik i stil. Književni horizonti, 1935, br. 8-9.

Marin Pavlinović: Jedinstvo preporodnog pokreta na Jadranu. Istra, 1935. br. 49, 50, 51.

Marin Pavlinović: Kulturne i političke veze izmedu Dalmacije i Istre. Jadranski kalendar, 1935.

Marin Pavlinović: Mihovil Pavlinović i narodni preporod u Dalmaciji od godine 1848-1887. U svijetlu nepoznatih izvora: Zagreb, 1936.

M. Čović: Pavlinovićev prinos našoj književnosti. Jadranski dnevnik 3/1936. br. 86.

Marin Pavlinović: Pjesnički rad Mihovila Pavlinovića. Jadranska straža 1936. br. 1-6.

Grga Novak: Don Mijo Pavlinović i pop Jovan Sundečić u Beogradu 1864. godine. Politika, 34/1937. br. 10395. str. 5.

Marin Pavlinović: Uvod u »Razgovore« . . . Zagreb, 1943. str. 5-11.

Stanislav Šimić: Prva hrvatska kritika Krugovi, 1952. br. 3.

Marin Pavlinović: Odnosi između Natka Nodila i Mihovila Pavlinovića od 1852-1887. Historijski zbornik, 15/1952. br. 1--4.

Marin Pavlinović: Prilog životopisu Franje S. Kuhača. Muzika i škola 2/1957

Jakša Ravlić: M. Pavlinović kao književnik. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 1961. knj. 8.

A. Palavršić - B. Zelić: Korespondencija Mihovila Pavlinovića. Split, 1962. str 582. [Marin Pavlinović: Ocjena]: Historijski zbornik, 17/1964. str. 442-447.